Nieuws

LAATSTE NIEUWS PRAKTIJKVOERING TIJDENS LOCKDOWN

Van mijn beroepsvereniging (NFG) kreeg ik naar aanleiding van hun overleg met de koepelorganisatie RBCZ op 22 december 2020 de volgende mededeling:

“Vanavond kregen wij dan eindelijk de bevestiging dat ook de complementaire sector door mag gaan met praktijkvoering mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

(…)

Goed nieuws voor (de cliënten van) onze Coaches, Counselors, Psychosociaal Therapeuten etc. Overigens blijft ons advies, kun je zorg op afstand verlenen d.m.v. beeldbellen, doe dit dan.”

Voor mijn praktijk betekent dat dat we ( met in achtneming van de coronamaatregelen) live mogen werken als je dat zou willen. Beeldbellen of uitstellen van de live afspraak behoren ook tot de mogelijkheden.

Waalre, 4 januari 2021

CORONAMAATREGELEN PRAKTIJK

 • Kom op tijd, maar niet te vroeg;
 • Voor binnenkomst stel ik je de triagevragen (zie triage onderaan)
 • We geven elkaar geen hand en houden 1,5 meter afstand;
 • Bij binnenkomst kun je je handen ontsmetten met handgel (flacon met pompje);
 • Je jas kun je aan een speciaal gedeelte van de kapstok ophangen;
 • Het toilet is – alleen indien noodzakelijk – te gebruiken. Handen wassen na toiletbezoek;
 • Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn, weg in je tas of jaszak;
 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in de prullenbak. Neem een eigen pakje zakdoekjes mee. Heb je geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in je ellenboog;
 • Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
 • Je kunt als je dat prettig vindt zelf een flesje water meebrengen;
 • Voor en na de sessie was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raak zo min mogelijk aan in de hal, het trappenhuis en de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Indien je je niet gerust voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in jouw totaalaantal vergoedingen;
 • Beantwoord voor jezelf voor je van huis gaat een aantal triagevragen (zie triage hieronder) waardoor je weet of het veilig is om te komen. Voor binnenkomst vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit ook om te checken of het inderdaad veilig is om elkaar te ontmoeten in mijn praktijk; Uiteraard stel ik mezelf deze vragen ook.
 • Blijf thuis indien jij of een van jouw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen je, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Samen en met ons gezond verstand zullen we er wel uitkomen.

TRIAGEVRAGENLIJST

1. Heb je nu Corona? Ja / Nee
2. Heb je nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Ben je in thuisisolatie? Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan geen live sessie of indien mogelijk en noodzakelijk een sessie op afstand (videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of live ontmoet kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is een sessie eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door mij en in samenspraak met cliënt.

Indien alles ‘Nee’ dan is elkaar ontmoeten toegestaan.