Pagina-afbeelding met de tekst: Godelieve ten Kortenaar. Verlies, verandering, zingeving
Home > Visie

Visie

Leven als proces

Leven is een dynamisch proces van voortdurende verandering.
We nemen waar, voelen, ervaren, handelen en creëren...
We denken na, doorleven en laten onze verbeeldingskracht werken...
We nemen afstand en kijken naar onszelf...

Het samenspel tussen deze elementen is subtiel.
 
Soms ervaren we een evenwicht, een inspirerend mengsel.
 
Maar dat is lang niet altijd het geval.
 
 
Er zullen periodes zijn zonder al te veel vragen.
 
Maar er zijn ook momenten van bezinning en heroverweging.
 
Misschien zijn er gebeurtenissen die je leven op zijn kop zetten. Wellicht heb je verlies geleden of ben je ernstig ziek geworden. Er zijn impasses, kruispunten, dilemma’s, afgronden, hoge toppen, diepe dalen, stroom tegen, zwaar weer.
 
 
Wij willen graag greep op ons leven hebben.
 
Wij willen tevreden naar onszelf kunnen kijken.
 
Wij willen ons handelen en ‘zijn’ kunnen rechtvaardigen.
 
Wij zijn bezig met het perspectief in ons leven.
 
Maar dat valt soms niet mee.
 
Dan ben je bezig met vragen over jezelf, over je leven te midden van anderen, over het leven zelf.
 
 
 
Leven temidden van openheid en geslotenheid

We zijn niet alleen denkende, maar ook ervarende wezens.
 
Beide dimensies mag je wat mij betreft serieus nemen.
 
 
Geslotenheid

Enerzijds maken we gebruik van verhelderende analyse, het scherp
 
formuleren en de gesloten systematiek bij het steeds opnieuw formuleren
 
van vragen en het zoeken naar antwoorden.
 
 
Openheid

Anderzijds is daar het hart. En leven we met onbevangenheid, openheid en niet-weten als zeer persoonlijke beleving en uitgangspunt.
 
Gestrenge logica is uiteindelijk niet de basis van het leven; soms mag of moet je een reuzensprong maken.
 
 
Resonantie

Binnen mijn werk is er een directe relatie tussen het bestaan van mensen en de vragen die daar ontstaan.
 
En in mijn praktijk maakt de cliënt daarom zelf uit welke vragen relevant zijn en bij welk antwoord hij of zij zich wel voelt.
 
Het zich wél voelen bij een antwoord is een persoonlijke ervaring van wat ik ‘resonantie’ noem: het samenspel tussen hoofd en hart als inspirerend mengsel.
 
Bij jouw ervaringen zoeken we de woorden. Bij jouw woorden zoeken we de ervaringen.
 
Het moet uiteindelijk voor jou als cliënt wel je eigen denken zijn dat weerklank bij jezelf vindt zodat je een nieuw evenwicht vindt.
 
We leven immers te midden van openheid en geslotenheid.
 
 
Een eigen levensfilosofie: leidraad of leiband?

Een handleiding ‘hoe te leven ’ ontbreekt bij onze geboorte.
 
Je maakt deel uit van een familiesysteem en hebt je denkbeelden, overtuigingen, verwachtingen, waarden en normen waarnaar je leeft. Soms liggen ze onder een dikke laag stof en zijn we er ons niet van bewust.
 
Soms schitteren ze ons zó tegemoet, dat ze onze blik verblinden.
 
 
Ons denken zal onze ervaringen en gevoelens kleuren en sturen. En gevoelens en ervaringen beïnvloeden het denken.
 
Onze opvattingen zullen onze waarneming beïnvloeden en omgekeerd. Onze overtuigingen kunnen ons handelen blokkeren en andersom.
 
 
Soms confronteert het leven je met je eigen opvattingen over je bestaan.
 
Want zijn ze nu de leidraad in het leven of fungeren ze eerder als leiband ?
 
 
Samen kunnen we je eigen levensfilosofie en de functie die ze heeft in jouw leven onderzoeken.
 
Je kunt op zoek gaan naar nieuwe vergezichten en een nieuw evenwicht.
 
En als de omstandigheden niet te veranderen zijn is het wellicht mogelijk er met een andere blik naar te kijken.
 
Want net als het leven is een levensfilosofie voortdurend aan verandering onderhevig.
 
Je kunt met de stroom meedrijven of de bakens verzetten.
 
En wellicht is een nieuw vaarplan gewenst.
 
 
Leven is verliezen. Leven is veranderen.
 
Dat vraagt om voelen wat er te voelen is.
 
Dat vraagt om het maken van keuzes.
 
En dat vraagt moed….

Laatste wijziging: 2013/10/17
© Godelieve ten Kortenaar
Boven Terug