Naar aanleiding van een groepsopstelling:
‘Onlangs was ik opsteller bij de opstellingenworkshop van Godelieve ten Kortenaar en Ineke Jonker. Het was een hele bijzondere indrukwekkende ervaring.Ik had al jaren last van het moeizame contact met mijn ouders met name met mijn moeder. In het contact blijft mijn vader altijd op de achtergrond, mijn moeder spreekt altijd namens hem. De opstelling gaf mij een enorm inzicht hoe alles verweven is met de achtergrond van mijn vader, zijn verleden als militair in Nederlands Indië. Mijn moeder heeft daardoor haar hele leven een bepaalde positie en rol ingenomen. Gevoelens zijn afgedekt. Het was verhelderend, confronterend en de situatie leek met de inbreng van de representanten levensecht. Na de opstelling heb ik rust gevonden en accepteer ik dat zij niet anders kunnen, ze zijn gevormd door dit verleden. Gevoelens uiten en waardering uitspreken is moeilijk voor hen. Emoties worden afgedekt. Een enorme ervaring die erg helend heeft gewerkt voor mij.’

Workshop ‘Op zoek naar betekenis’

In een klein gezelschap onderzoeken wat betekenis geeft
Hoe vind je opnieuw zin in je bestaan als je het gevoel hebt dat je leven niet vrijelijk stroomt, misschien zelfs vastloopt?  Hoe vind je weer richting na een ingrijpende gebeurtenis? Hoe ga je dan verder? Waar heb je nog bij stil te staan? Wat zet jou in beweging? Vind jouw eigen antwoorden tijdens deze meerdaagse workshop in een klein gezelschap.

Zin
Iedereen wil gelukkig zijn. Maar rusteloos zoeken naar het geluk is zinloos. Emily Esfahani Smith, schrijver van ‘De kracht van betekenis, hoe zin te geven aan je leven’, stelt dat het najagen van geluk juist ongelukkiger maakt. Geluk is het bijproduct van een zinvol leven. De zoektocht naar betekenis in jouw bestaan brengt je dichter bij momenten van geluk.

Betekenis
In vier dagen gaan we samen onderzoeken op welke wijze ons leven betekenis heeft, voor onszelf en anderen. En hoe die betekenis bijdraagt aan ons welzijn. Daarvoor gebruiken we verschillende werkvormen: praktische, psychologische (o.a. opstellingenwerk), creatieve en filosofische. We kijken wat er over betekenis te leren valt van andere culturen en tradities. Zo worden het vier avontuurlijke dagen vol nieuwe ontdekkingen. Het is een gezamenlijke reis, met alle ruimte voor ieders eigenheid.

Betekenisvol leven

Als je wilt dat je leven betekenisvol is, zijn deze vier pijlers belangrijk:

1    Ergens bij horen
2    Bijdragen aan de wereld; een doel hebben
3    Een eigen levensverhaal schrijven
4    Boven het alledaagse uitstijgen

Hoe zien deze vier pijlers er in jouw leven uit? Hoe zagen ze eruit? En hoe zou je willen dat ze eruit zien? Op elke dag van de workshop zetten we één pijler centraal en kijken we naar verleden, heden en toekomst. We laten ons daarbij onder andere inspireren door de boeken van Roger Rundqvist (Innerlijke transformatie) en Emily Esfahani Smith (De kracht van betekenis) en de beweging van Positieve Gezondheid (www.IPH.nl).

Het programma wordt door mij begeleid en is samengesteld in samenwerking met Ineke Jonker, kunstzinnigtherapeut, opstellingenbegeleider en verliesbegeleider te Ermelo.

Evert:
‘Het was een verademing om samen met anderen te werken aan mezelf en – vooral – met begeleiders die iedereen tot haar of zijn recht laten komen.’

Monique:
‘Ik voel nog maar zelden de knoop in mijn maag.’

Arend:
‘Na aanvankelijke sterke scepsis over wat er boven het hoofd hing, was het toch veel concreter dan verwacht. Vooral het doorleven van de levenslijn maakte veel indruk.’

DATA:

Mogelijkheid I
De meerdaagse workshop ‘Op zoek naar betekenis’ zal op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
en vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2024 plaatsvinden.

Locatie: Waalre

Mogelijkheid II
De meerdaagse workshop ‘Op zoek naar betekenis’ zal op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni
en vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2024 plaatsvinden.

Locatie: Omgeving Eindhoven

KOSTEN:

Via werkgever/ZZP/eigen bedrijf € 450,- (exclusief  btw, inclusief cursusmaterialen, koffie/thee,
versnaperingen en vegetarische lunch).

Particulieren betalen € 450,- (inclusief  btw, cursusmaterialen, koffie/thee, versnaperingen
en vegetarische lunch).

Elke dag biedt een afwisselend programma, onderbroken door een vegetarische lunch.

Groepsgrootte van 4 deelnemers.

AANMELDEN:
info@godelievetenkortenaar.nl

Hilde:
‘Ik voel me weer blij van binnen en dat is maanden geleden.’