Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken. Als we er samen niet uitkomen is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. De  klachtenafhandeling loopt dan via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Via hen kom je in contact met CAMCoop, waar ik bij aangesloten ben. Zie voor meer informatie: de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)