Voluit leven

Een handleiding ‘hoe te leven ’ ontbreekt bij  onze geboorte. Tegelijkertijd maken we wel al deel uit van een cultuur, een land en een familie ieder met een geschiedenis en vele vanzelfsprekendheden. We hullen onszelf vervolgens uit zelfbescherming in sluiers die een heldere blik op onszelf en de ander vertroebelen en ons verhinderen een eígen leven vorm te geven.

Je bent een individu te midden van anderen: autonoom én verbonden.

Wat het leven je ook brengt, mooie avonturen of pijnlijke ervaringen, je hebt de mogelijkheid om te onderzoeken en te bepalen hoe jij daar mee om wilt gaan.

  • Hoe bewust ben je je daarvan?
  • Wie zit er aan het stuur?
  • Waar sta je en wat heb jij nodig in je (rouw-) proces?
  • Welke invloeden vanuit het verleden spelen nog altijd een rol?
  • Wat staat er nog in de weg?
  • Welke patronen blijf je herhalen?
  • Welke verlangens en wensen voor de toekomst leven er in jou?
  • Welke talenten, kwaliteiten, drijfveren en vaardigheden heb je?
  • Welke waarden en overtuigingen doen er voor jou toe?
  • Wat kom jij brengen?

Jouw antwoorden op deze vragen zijn van onschatbare waarde om te helen en je eígen leven te midden van anderen bewust, vrij, zinvol en voluit te kunnen leven.

Je eigen denken, voelen en handelen vinden weerklank bij jezelf als ze passen bij wie jij in essentie bent.

Ik stel mijn expertise en ervaring graag ter beschikking om samen op onderzoek te gaan.

Je kunt kiezen uit persoonlijke begeleiding, de meerdaagse workshop ‘Op zoek naar betekenis’ of het talentenspel.

Ik begeleid je daarbij vanuit verschillende invalshoeken.

Vier invalshoeken

Filosoof

Als filosoof ben ik getraind om vanuit diverse perspectieven en denktradities met je mee te denken, te analyseren, te verhelderen en te onderzoeken hoe jouw manier van denken je leven beïnvloedt.

Filosofisch denken vraagt om een open blik, een aandachtig oor, een soepele geest en de bereidheid tot zelfreflectie. Filosoferen is een manier van ‘zijn’ waarbij je verder denkt dan je weet, zonder uit te gaan van vanzelfsprekendheden …

Verliesbegeleider

Als verliesbegeleider kan ik je informeren over rouw en verlies. En over wat ze in het leven van mensen kunnen betekenen. Ik ben opgeleid in het omgaan met jouw ervaringen en emoties. Ik kan je ondersteunen in jouw rouwproces.

Counselor

Als counselor heb ik me verdiept in verschillende methodieken om met jou te onderzoeken welke ervaringen je gemaakt hebben tot wie je nu denkt te zijn, welke patronen jou vertrouwd zijn in je leven en je wellicht in de weg staan bij je persoonlijke ontwikkelingsproces. Ik kan je begeleiden bij je zoektocht naar heling.

Ervaringsdeskundige

Als ervaringsdeskundige weet ik wat verlies kan betekenen in een mensenleven.

Bronnen van inspiratie

Tara Brach
‘Er is een plaatje waar ik dol op ben, waarop mindfulness en compassie verbeeld worden als de onafscheidelijke dimensies van ontwaken. Gewaarzijn wordt erop afgebeeld als een vogel met twee vleugels: wanneer beide vleugels in hun volle glorie en schoonheid worden gespreid, kan de vogel vliegen en is hij vrij. Ik schrijf dit boek om met jullie te delen hoe je radicale compassie kunt beoefenen, om zo de vleugels van mindfulness en compassie te kunnen uitslaan wanneer we ze het hardst nodig hebben. Het helpt met het loslaten van de pijnijke overtuigingen die ons ervan weerhouden trouw aan onszelf te zijn in het leven.’
(p. 12/13 Tara Brach , Met radicale compassie naar de wereld kijken, de rainmethode)


Brené Brown
‘We zijn allemaal gemaakt voor verbondenheid. Zo zitten we biologisch gewoon in elkaar. (…) Schaamte zet onze verbondenheid met anderen op losse schroeven. (…) We leggen onszelf het zwijgen op en houden onze geheimen voor onszelf, uit angst onze verbondenheid kwijt te raken (…) iemand horen praten over een schaamtevolle ervaring kan net zo pijnlijk zijn als die zelf meemaken. Empathie en compassie zijn, evenals moed, essentiële bestanddelen van schaamteveerkracht.’

(p. 23, Brené Brown, Gelukkig ben ik niet de enige)


Martin Buber
‘Alle werkelijke leven is ontmoeting. <> De relatie tot het Jij is direct. Tussen Ik en Jij staat geen theorie, geen voorkennis en geen fantasie (…) Tussen Jij en Ik staat geen doel, geen begeerte, geen vooruitlopen (…) Al het indirecte is een hindernis. Alleen waar het indirecte wegvalt, geschiedt de ontmoeting.’
(p. 17 Martin Buber, Ik en Jij)


Hannah Ahrendt
‘Ons korte , zich naar de dood spoedende leven zou onvermijdelijk slechts kunnen resulteren in de ondergang en vernietiging van alles dat menselijk is, als wij niet het vermogen bezaten deze dodenmars te onderbreken en iets nieuws te beginnen, een vermogen dat ligt opgesloten in het handelen, als om ons er voor altijd aan te herinneren dat mensen, al zijn zij sterfelijk, niet zijn geboren om te sterven maar om een begin te maken.’
(p. 228 Hannah Ahrendt, De menselijke conditie)


John O’Donohue
‘If you attend to your self and seek to come into your own presence, you will find exactly the right rhythm for your life.’
(p. 84  John O’Donohue,  Anam Cara, spiritual wisdom from the Celtic world)


Emily Esfahani
Als mensen uitleggen wat betekenis geeft aan hun leven, wijzen ze op het contact met andere mensen en ergens bij horen; ze vertellen over een motiverend doel waar ze hun tijd aan kunnen besteden; ze hebben het over het scheppen van een coherent verhaal van hun leven waardoor ze zichzelf en de wereld beter gaan begrijpen; en ze spreken over mystieke ervaringen waarin ze boven zichzelf uitstijgen.’
(p. 48 Emily Esfahani Smith, de kracht van betekenis)

Zeker liefde bevindt zich in het hart van het zinvolle leven. (…) Liefde snijdt door alle pijlers van zingeving heen (…)
(p. 230/231 ( E S S ))


Manu Keirse
‘Een emotionele wond geneest evenmin door de tijd, maar door de zorg die men eraan besteedt. Daarom spreek ik van “rouwarbeid” in plaats van “rouwfasen”. Dat laatste klinkt me te passief, alsof je lijdzaam moet afwachten tot het verdriet overgaat. Ik hoor bij de school wetenschappers die spreekt over “rouwtaken”: jij en vooral je omgeving kunnen namelijk zélf dingen doen opdat jij niet geblokkeerd raakt in je verdriet.’
(Psychologie Magazine artikel 2017, Rouwexpert Manu Keirse: ‘Rouw gaat over liefde’)


Mia Leijssen

Hoe anders zou het leven zijn wanneer de belangrijkste doelstelling van opvoeding onderwijs en samenleving zou zijn: ontwikkelen tot liefdevolle mensen. ( …) liefde als een manier van zijn en doen die  verbinding bevordert, als de kracht die alle leven doordringt een vormgeeft.’
(p. 7/8 Mia Leijssen Leven vanuit Liefde, een pad naar existentieel welzijn)


René Maas
‘De bedoeling is dat de cliënt met zichzelf in gesprek gebracht wordt, liefst zonder hem daarbij de schrik op het lijf te jagen maar zo, dat hij contact maakt met zichzelf en empathisch accepterend en respectvol gaat beluisteren wat er in hem omgaat.’
(p. 70 René Maas ….in gesprek… de kracht en schoonheid van luisteren en beluisteren’)


Roger Rundqvist
‘Als mensen hebben wij een levensopdracht. Niets is wezenlijker dan te ontdekken welke deze is. Onze levensopdracht zal zeker niet altijd dezelfde blijven, omdat ons leven steeds in beweging is. (…)Het gaat dus om een intuïtief weten wie wij zijn: een groeiend zelfinzicht. Dit is het oriëntatiepunt, van waaruit onze levensopdracht zich kan uitkristalliseren (…)
(p. 15 Roger Rundqvist Innerlijke transformatie)


Hein Stufkens

 

OM BEVRIJDING

Geen keten sterker

dan gestold verdriet,

 

geen killer kerker

dan die niemand ziet-

 

waar niemand, niemand

ooit mag komen

 

Ontketen mij toch,

doe mij stromen

 

(p. 48 Hein Stufkens,  Een woord in de wind)


Daoïsme
‘Een bekend daoïstisch uitgangspunt is dat je je doelen niet moet proberen te bereiken door hard en onbuigzaam tegen de stroom in te gaan (…) Volgens het daoïsme moet je, om je eigen tijd en ruimte te behouden, de ander tijd en ruimte geven en omgekeerd.(…) Meesterschap is de balans tussen enerzijds je eigen ritme innemen en doortastend gebruik maken van kansen en openingen en anderzijds de beweging die reeds in het andere zit voor jou laten werken, door haar ruimte te laten.’
(p. 173 Het religieuze na de religie, Woei Lien Chong, de dragende ruimte tussen hemel en aarde)