Persoonlijke begeleiding

Als je behoefte hebt aan een individueel traject kun je me bellen of mailen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Ben je bij mij op de juiste plek?

Begeleidingsovereenkomst
Wat wil je dat er anders is als we weer afscheid van elkaar nemen?

Traject
Samen met jouw doel voor ogen aan het werk

Afronding
Evalueren en afscheid nemen

Na het verlies van zijn vrouw:
‘Na het overlijden van mijn vrouw (op veel te jonge leeftijd) werden ik en mijn kinderen met grote emoties geconfronteerd. Dit kon ik niet alleen oplossen en vroeg aan Godelieve om de warboel van emoties te ontwarren en mij te helpen om hier mee om te leren gaan. Door verschillende sessies met Godelieve ben ik enorm geholpen om hier een weg in te vinden. Veel praten maar soms ook met gewoon dingen doen zoals met speelgoedpoppetjes of met verschillende stoelen als praktische voorbeelden hebben mij in ieder geval enorm geholpen. Het verdriet is niet weg, zal ook nooit meer weggaan maar heeft wel een mooi plaatsje gekregen, en dat koester ik! Godelieve bedankt voor jouw hulp en begrip.’

Een vrouw na het doen van een individuele opstelling:
‘Waar komen mijn vreetbuien vandaan? Met die vraag kwam ik bij jou terecht. We zijn de diepte in gegaan en kwamen terecht bij een heel oude wond. Ik dacht dat ik daar klaar mee was. Jij hebt mij laten ervaren dat de walging die ik voel naar mijn eigen lichaam, voort komt uit niet-doorleefde pijn. Van slachtoffer was ik dader geworden en die vernietigende kracht … richtte ik op mijzelf. Het was schokkend en bevrijdend tegelijkertijd om te voelen dat de walging direct gekoppeld was aan die oude, verborgen pijn. Er volgde heel veel tranen, maar die spoelde voor een groot deel de eetverslaving weg. We zijn nu twee weken verder en ik voel me een ander mens. Ik kijk nu met nieuwe ogen naar mijzelf. Alsof er een sluier verwijderd is. Ik waardeer mezelf dat ik al die jaren zo moedig mijn pijn heb gedragen. Ik dankbaar dat het NU tijd was om door de pijn heen mocht heengaan, de walging te herkennen en los te laten. Ik ben goed op weg met een andere, gezondere eetgewoonte. En ja, de eerste twee kilo ben ik al kwijt. Tijdens de privésessie heb ik jou ervaren als deskundig, warm en betrokken. Je wist me op de juiste momenten een duwtje te geven of juist stil te laten staan, daar waar het nodig was. Ik voelde me bij jou veilig en ‘in goede handen’. Mede dankzij jou … heb ik een stap kunnen zetten, die van grote betekenis is voor de rest van mijn leven.’

Na het verlies van zijn zoon
‘Helaas hebben wij onze zoon op 23 februari 2011 begraven, hij was 6  dagen 47 jaar, het is een enorm verlies voor ons, zijn zus en bijzonder voor zijn vrouw en zijn 2 zoons. Zijn ziekte heeft 14 maanden geduurd. 2 december 2009, kreeg hij het bericht dat hij een ongeneeslijke nierkanker had. Ondanks deze mededeling is hij toch doorgegaan. In zijn vrije tijd was hij een professionele stervensbegeleider. Het is de bedoeling dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn begeleid worden door een  life coach. Dit is een professionele stervensbegeleider. Wie gaat sterven wordt  bijgestaan door een BUDDIE. Dit staat allemaal op de website www.buddies.nu. De begrafenis was een indrukwekkende gebeurtenis die moeilijk te omschrijven is. Voor mij hield de zin voor het leven op, ik heb er 2 jaar mee getobd. Ik kon nergens anders meer aan denken. Ten einde raad ben ik naar de huisarts gegaan. Via hem ben ik in contact met Godelieve ten Kortenaar gekomen. Vanaf de eerste sessie, begon ik weer zin in het leven te krijgen. Zij was echt een luisterend oor en de raadgevingen waren goed. De laatste sessie was 5 december en het gaat nu prima, nou schijnt echt de zon weer. Ik ben Godelieve echt erg dankbaar, omdat zij me heeft aangehoord en dat ik door de raadgevingen weer zin in het leven heb gekregen.’

Perspectieven en methodieken


Inzicht-verwervende gespreksvoering
Uit de verwarring van de chaos in je hoofd én uit de verstarring van de vicieuze cirkel en de platgetreden paden waar je steeds weer op terecht komt.


Denkbeelden uit diverse windstreken
Vanuit wijsgerige tradities uit Oost en West wordt al eeuwenlang nagedacht over het leven: mooie bronnen om je door te laten inspireren en je blik te verruimen.


Verlies en rouw, perspectieven op het proces

Verwacht geen lineair af te lopen routes. Ieders proces is uniek en er is geen eindpunt. Verwacht rondes, verdwalen, zoeken en tasten, vallen en opstaan. Rouwen is hard werken. Het gemis loopt hand in hand met de liefde. Ze zullen bij je zijn voor de rest van je leven. En het is mogelijk ook het leven, inclusief het verlies, op een dag weer te omarmen.

De verliescirkel (expertisecentrum ‘omgaan met verlies’)

De stappen (Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten)

 • Overeind blijven
 • Aanschouwen
 • Verduren
 • Omkeren
 • Funderen
 • Opbouwen
 • Integreren

De taken (William Worden)

 • Beseffen dat iemand echt dood is
 • Omgaan met een warboel aan gevoelens
 • Verder leven met het gemis en met je herinneringen
 • Je pakt het leven weer op met die ander in je hart

De sporen (Margaret Stroebe en Henk Schut)

Tijdens het rouwproces worden twee sporen doorlopen. Aan de ene kant is er de oriëntatie op het verlies met alles dat er bij hoort. Aan de andere kant is er sprake van oriëntatie op herstel omdat het leven ook verder gaat. Het betreft hier ‘het duale procesmodel’.

De uitdagingen (Johan Maes)

 • Erkennen van de onherroepelijkheid van het verlies.
 • Het inzetten van de emotionele en cognitieve verwerkings- en reguleringsprocessen.
 • Het loslaten van de fysieke aanwezigheid van de oude wereld met de geliefde (hechtingsfiguur) en een nieuwe symbolische relatie met de overledene ontwikkelen.
 • Het aanpassen aan de verander(en)de omgeving zonder de geliefde.
 • Het in stand houden van de eigen identiteit en (her)definiëren van het zelf.
 • Het inpassen van het verlies in het eigen wereldbeeld of het (her)construeren van de wereld en het wereldbeeld.
 • Het in stand houden of ontwikkelen van een ondersteunend sociaal netwerk en het aangaan van nieuwe hechtingsrelaties.
 • Het kunnen deelnemen aan het dagelijks functioneren op verschillende levensdomeinen.

Vanwege ziekmelding op het werk en verslavingsproblematiek van haar zoon
‘In een periode waarin op verschillende gebieden van mijn leven erg veel van mij werd gevraagd, heb ik een beroep gedaan op Godelieve. Ze is met me meegelopen in dat ingewikkelde proces, heeft me inzicht helpen krijgen in wat speelde en ze heeft me handreikingen gedaan hoe mijn innerlijke kracht te (her)vinden om mijn leven te kunnen leven zoals het zich voordoet in het moment. Godelieve verstaat de kunst om achter de problemen te kijken, mee stil te staan bij het lijden, en mededogen te tonen voor wat speelt.’

Na het verlies van haar vader:
‘Twee weken na de geboorte van ons eerste kind is mijn vader overleden. Een dubbele periode; zielsgelukkig maar ook ontroostbaar verdrietig. ‘C’est la vie’ en het leven ging door …
Dit heb ik ruim 4 jaar volgehouden tot de dag dat ik het gevoel had dat ik mezelf niet meer was, ik kreeg huilbuien en had soms nergens meer zin in. Ik wist het niet meer … en heb hulp gezocht bij Godelieve. Gelukkig heb ik deze stap genomen. Na het overlijden van mijn vader heb ik zonder het te beseffen niet alleen mijn vader maar ook een deel van mijzelf weggestopt. Uiteindelijk heb ik mijzelf en mijn vader weer terug gevonden. Ik heb een foto van mijn vader opgehangen en denk elke dag aan hem zonder in tranen uit te barsten. Ik mis hem nog steeds verschrikkelijk veel maar ik heb nu wel de rust gevonden om terug te denken aan alle mooie herinneringen met mijn vader en krijg dan een glimlach op mijn gezicht. Ik herinner mij weer hoe fijn het met mijn vader was en hoe gelukkig ik ben. Ik ben mijzelf weer. Bedankt hiervoor.’

Van een vrouw die meer stil wilde staan bij haar leven:
‘Godelieve is een ongelofelijk warme dame waar je alle vraagstukken kunt neerleggen zonder oordeel. Ze heeft prachtige opdrachten die je zelf laten inzien wat je doet (of niet). Ze heeft mooie theorieën die aansluiten of je nog even kunt nalezen. De sessie die mij het meest heeft geraakt was de sessie met Nova, haar hond. Al spelenderwijs (en ja ik ben echt nuchter) laat Nova je inzien hoe je je voelt. Zo ongelofelijk indrukwekkend en fijn. Godelieve, je bent een topper, bedankt voor alles.’


Opstellen van je verlangen

Dit is een manier van werken waarmee je op fundamenteel niveau zicht kunt krijgen op je eigen interne bewuste en onbewuste psychische dynamiek die zich al heel vroeg in je leven ontwikkeld heeft. Tijdens de opstelling verbind je jezelf met de woorden waarmee je jouw verlangen geformuleerd hebt. Je kan daarbij ook gebruik maken van een representant die een van de woorden of een deel van je zin vertegenwoordigt. Dat kan zowel met behulp van personen als met materiaal.  En zo kijk je via de woorden van je verlangen in de spiegel van je eigen binnenste. Wat speelt zich daar af?

Het basisidee is eenvoudig.

Je doet, net als ieder ander, in je leven pijnlijke kwetsuren (trauma) op. Je ontwikkelt overlevingsstrategieën om die pijn niet te hoeven voelen en het hoofd boven water te houden. En tegelijkertijd heb je in meer of mindere mate gezonde verlangens om voluit te willen leven. Je overlevingsstrategieën belemmeren je echter om werkelijk ‘ja’ tegen het leven te durven zeggen. Je kunt ze gaan (h)erkennen. Voor oude pijn die je onder ogen durft te zien hoef je niet meer weg te lopen. Je ontwikkelt de mogelijkheid om al de verschillende aspecten van wie je bent te cultiveren en te integreren. En zo kun je je eigen gezonde autonomie steeds verder doen groeien.

Voor deze methodiek zijn verschillende termen in omloop. Franz Ruppert en Vivian Broughton spreken over identiteit-georiënteerde psychotraumatheorie en -therapie. Margriet Wentink noemt het Interactieve Zelf Resonantie. Op de site van Interakt (www.interaktiel.nl ) kun je een artikel van haar hand downloaden dat zowel deze manier van werken als de achterliggende visie heel helder beschrijft.
De grondlegger: Franz Ruppert


Focussen
‘Focussen is aandacht geven aan iets dat je op dat moment kunt ervaren, lijfelijk en emotioneel, dat nog niet helemaal duidelijk is en waarvan je vermoedt of weet dat het betekenis voor je heeft.’ (p.23 Erna de Bruijn Focussen, De kracht van innerlijk luisteren.
De grondlegger: Eugene Gendlin

Juist in onzekere tijden hebben we de neiging vooral ons hoofd in te zetten en het contact met onze emoties en gevoelens uit de weg te gaan. Deze manier van werken brengt je in contact met wat er in je lichaam gebeurt.


Transactionele Analyse
Dit is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en psychologische ontwikkeling. Het is behulpzaam om antwoorden te formuleren op vragen als : wie ben ik? Hoe ben ik zo geworden? En hoe verlopen mijn contacten?

Een van de kernconcepten hierin is het script. Berne definiëerde het als volgt ‘Een levensplan, opgesteld in de kinderjaren, bekrachtigd door de ouders, gerechtvaardigd door latere ervaringen en resulterend in een daartoe besloten uitkomst’
(p. 107 Ian Stewart en Vann Joines, Transactionele Analyse Het Handboek)

Grondlegger: Eric Berne

Bron: p. 209 e.v.  P.Weisfelt, Nestgeuren

Na het verlies van haar dochter:
‘Vorig jaar zomer is onze dochter Lisanne 13 dagen na haar geboorte overleden. Toen ik na mijn zwangerschapsverlof weer aan het werk ging, liep ik na twee maanden vast en heb ik contact gezocht met Godelieve.
De gesprekken met Godelieve hebben mij enorm geholpen. Tijdens onze gesprekken kon ik even stilstaan bij het verlies en het verdriet wat ik voelde. Kon ik even functioneel ‘leeglopen’, waardoor er weer ruimte kwam.
Daarnaast zette Godelieve mij met een aantal gerichte vragen aan het denken… dat heeft mij geholpen in het dragen van het verlies en het omgaan met het verlies.
Ook heeft zij mij geholpen in mijn omgang met de reacties van anderen. Vooral het niet veroordelen van (de opmerking van) een ander, maar aangeven wat een opmerking met mij doet… dat probeer ik regelmatig toe te passen (!).’

Na het vroege verlies van haar nog ongeboren kindje:
‘Toen ik na 20 weken zwangerschap beviel van ons overleden zoontje, ging het leven gewoon door, terwijl ik stil stond. Het ongrijpbare van het verlies, van iemand die je nog niet kent en aan wie nog geen herinneringen zijn verbonden, maakten dat ik hulp zocht bij dit proces. Via de huisarts kwam ik bij Godelieve terecht.
Bij Godelieve was er rust en ruimte om alles te verkennen, en te herkennen wat me tegenhield om aan het verdriet toe te geven. Ze gaf me een luisterend oor, warme aandacht en hielp me zo de leegte te kunnen aankijken en voelen. Inmiddels sta ik weer midden in het leven en komen zowel de lach als de traan weer van binnenuit.’